وبلاگ

Preset چیست ؟

در مقاله قبل با دوربین های گردان آشنا شدیم و متوجه قابلیت ویژه این دوربین ها که میتوانند به جهت های مختلف بچرخند شدیم دوربین های گردان دارای قابلیت های خاصی نسبت به دوربین های معمولی و ثابت دارند . از قابلیت های این دوربین,قابلیت تعریف کردن Preset بر روی آن است . Preset قابلیتی…