اخبار

کنترل عملکرد مربیان شیرخوارگاه های کشور از طریق دوربین مدارس بسته/ ایمنی ساختمان، فاکتور اصلی ارائه مجوز به مراکز بهزیستی

کنترل عملکرد مربیان شیرخوارگاه های کشور از طریق دوربین مدارس بسته/ ایمنی ساختمان، فاکتور اصلی ارائه مجوز به مراکز بهزیستی حبیب الله مسعودی فرید در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: هر سال مراکز نگهداری سالمندان، معلولان، مراکز شبه خانواده و شیرخوارگاه ها در نقاط مختلف کشور مورد بازبینی قرار می گیرند.…