وبلاگ

انواع دوربین های axis

دوربینهای ثابت Box تحت شبکه Axis دوربین ثابت تحت شبکه که دارای کاربردهای گوناگونی است ، به دلیل برخورداری از طراحی کلاسیک، دارای تاثیرات باز دارنده نیز می باشد چرا که با به کارگیری این دوربین ها، در افراد احساس دیده شدن و کنترل شدن ایجاد می شود. این دوربینها شامل مدلهای مختلفی هستند ،…