ویژگی های دوربین AXIS Q1775

۱۱/۱۰/۱۳۹۵
دوربین AXIS Q1775

دوربین AXIS Q1775

دوربین AXIS Q1775 این گروه از دوربین های خانوادهaxis  از نوع دوربین های ثابت می باشند که به جهت داشتن پایه به راحتی بر روی دیوار […]