دوربین های متحرک Axis

۱۸/۱۱/۱۳۹۵
انواع دوربین های axis

انواع دوربین های axis

دوربینهای ثابت Box تحت شبکه Axis دوربین ثابت تحت شبکه که دارای کاربردهای گوناگونی است ، به دلیل برخورداری از طراحی کلاسیک، دارای تاثیرات باز دارنده […]